وبینار های برگزار شده

آی مهاجر برای بهبود اطلاعات و دانش شما عزیزان اقدام به برگزاری وبینار های هفتگی جهت افزایش سطح اطلاعات عمومی از انواع روش های مهاجرت و کشور های مقصد و همچنین پاسخ دهی به پرسش های شما عزیزان، کرده است.